Կոտորակների հարաբերությունը ներկայացրու բնական թվերի հարաբերության տեսքով:
 
410\(: \)1910 \(= \)\(: \)