Գտիր մեկ վայրկյանի և րոպեի հարաբերությունը:
 
Գրիր բաժանման նշանի և կոտորակի միջոցով:
 
Պատասխան
 \(: \)
 
ii