Անագի և պղնձի համաձուլվածքը պարունակում է 28 կգ անագ և 56 կգ պղինձ:
 
Ի՞նչ հարաբերությամբ են վերցված անագն ու պղինձը:
 
Պատասխան՝ անագն ու պղինձը վերցված են -ի հարաբերությամբ: