Յոթերորդ դասարանում կա 30 աշակերտ, որոնցից 6-ը տղա են, իսկ մնացածը՝ աղջիկ: 
 
Որքա՞ն է տղաների թվի հարաբերությունը աղջիկների թվին: 
 
Տղաների թվի հարաբերությունը աղջիկների թվին հավասար է i:i -ի: