Հինգերորդ դասարանում կա 30 աշակերտ, որոնցից 12-ը տղա են, իսկ մնացածը՝ աղջիկ: 
 
Որքա՞ն է տղաների թվի հարաբերությունը աղջիկների թվին:
 
Տղաների թվի հարաբերությունը աղջիկների թվին հավասար է i:i -ի: