Երկու թվեր հարաբերվում են` ինչպես 5:11
 
Պատուհաններում գրիր այդ թվերը, եթե դրանց գումարը հավասար է 32-ի:
 
Փոքր թիվը -ն է:
 
Մեծ թիվը -ն է: