Ուղղանկյան պարագիծը 84 սմ է:
 
Ուղղանկյան երկարությունը հավասար է 35 սմ-ի:
 
Գտիր ուղղանկյան երկարության և լայնության հարաբերությունը:  
i:i
 
Գտածին հակադարձ հարաբերությունը՝
i:i