Տրված է, որ երկու թվերի հարաբերությունը հավասար է 16 -ի:
 
Հաշվիր այդ թվերը, եթե նրանց տարբերությունը հավասար է 90 -ի:
 
Փոքր թիվը  -ն է:
 
Մեծ թիվը  -ն է: