Առաջին քարտեզի վրա քաղաքի հեռավորությունը ծովափից 4 սմ է, իսկ երկրորդ քարտեզի վրա՝ 8 սմ:
 
Առաջին քարտեզի մասշտաբը 1\(:\)e է, երկրորդինը` 1 \(:\) p 
 
Համեմատիր e և p թվերը:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: