Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հեռավորությունների հարաբերությունը քարտեզի վրա

Բարդություն հեշտ

2
2. Ավելի խոշոր մասշտաբը

Բարդություն հեշտ

2
3. Հեռավորությունը երկու գյուղերի միջև

Բարդություն հեշտ

2
4. Երկու քաղաքների հեռավորությունը քարտեզի վրա

Բարդություն միջին

4
5. Քարտեզի մասշտաբը

Բարդություն միջին

4
6. Չորս քաղաքներ

Բարդություն միջին

3
7. Քարտեզի մասշտաբը

Բարդություն միջին

3
8. Մասշտաբների համեմատություն

Բարդություն բարդ

6
9. Պուրակը քարտեզի վրա

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Վարժանք «Մասշտաբ» թեմայից

Բարդություն միջին

11

Նյութեր ուսուցչի համար