Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Ավելի խոշոր մասշտաբը 2Մ.
2. Հեռավորությունը երկու գյուղերի միջև 2Մ.
3. Չորս քաղաքներ 3Մ.
4. Երկու քաղաքների հեռավորությունը քարտեզի վրա 4Մ.