Քարտեզի մասշտաբը \(1\)\(:\)800000 է:
 
Տեղանքում երկու քաղաքների միջև հեռավորությունը 32 կմ է:
 
Որոշիր այդ քաղաքների հեռավորությունը քարտեզի վրա:
 
Պատասխան՝