Հեռավորությունը երկու գյուղերի միջև 64 կմ է: Քարտեզի վրա այդ գյուղերի միջև հեռավորությունը 8 սմ է:
 
Քարտեզի 1 սմ-ին ի՞նչ հեռավորություն է համապատասխանում տեղանքում:
 
Պատասխան՝ քարտեզի 1 սմ-ին համապատասխանում է  կմ: