Մի քարտեզի մասշտաբը \(1: \)10000 է, մյուսինը՝ \(1: \)110000
 
Ո՞ր քարտեզի մասշտաբն է ավելի խոշոր: