Քարտեզի վրա տեղանքի 20 կմ-ն համապատասխանող հատվածի երկարությունը 5 սմ է:
 
Որոշիր քարտեզի մասշտաբը:
 
Պատասխան՝ \(:\)