Մի քարտեզի մասշտաբը \(1: \)16000 է, իսկ երկրորդինը՝ \(1: \)160000
 
Առաջին քարտեզի վրա նշված են A և B քաղաքները, իսկ երկրորդի վրա՝ C և D
 
AB հատվածի երկարությունը առաջին քարտեզի վրա հավասար է CD հատվածի երկարությանը:
 
Իրականում ո՞ր քաղաքներն են ավելի մոտ: