Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մասշտաբի գաղափարը Հեռավորությունը կետերի միջև, մասշտաբի սահմանումը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հեռավորությունների հարաբերությունը քարտեզի վրա 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել հեռավորությունների հարաբերությունը քարտեզի վրա
2. Ավելի խոշոր մասշտաբը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ավելի խոշոր մասշտաբ
3. Հեռավորությունը երկու գյուղերի միջև 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել քարտեզի մասշտաբը
4. Երկու քաղաքների հեռավորությունը քարտեզի վրա 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Քարտեզի վրա պետք է գտնել երկու քաղաքների միջև եղած հեռավորությունը
5. Քարտեզի մասշտաբը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել քարտեզի մասշտաբը
6. Չորս քաղաքներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել ավելի մոտ քաղաքները
7. Քարտեզի մասշտաբը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել քարտեզի մասշտաբը
8. Մասշտաբների համեմատություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է համեմատել քարտեզների մասշտաբները
9. Պուրակը քարտեզի վրա 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել պուրակի իրական մակերեսը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Մասշտաբ» թեմայից 00:15:00 միջին 11Մ. Առաջադրանքներ քարտեզների և դրանց մասշտաբների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Մասշտաբ» թեմայից 00:15:00 միջին 11Մ. Առաջադրանքներ քարտեզների և դրանց մասշտաբների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Մասշտաբ» թեմայից 00:30:00 միջին 25Մ. Առաջադրանքներ քարտեզների և դրանց մասշտաբների վերաբերյալ