Խաղահրապարակն ունի ուղղանկյան ձև: Նրա լայնությունը m մ է, իսկ երկարությունը՝ 32 մ: Որքա՞ն է խաղահրապարակի պարագիծը:
 
Գործողությունը կատարելիս պատասխանի դաշտում գործողության անդամները տեղադրեք նույն հերթականությամբ, ինչպես նշված է պահանջում:
 
Պատասխան՝ խաղահրապարակի պարագիծը ii+i մ է: