Գտիր 125+m27 տառային արտահայտության արժեքը, եթե \(m=\)58
 
Պատասխան՝