Լրացրու աղյուսակը:
\(k\) -ի արժեքը01234
k+9 -ի արժեքը     
13k -ի արժեքը