Ուղղանկյան մի կողմը 22 սմ է, իսկ երկրորդը նրանից մեծ է \(a\) սմ -ով:
 
Գտիր ուղղանկյան երկրորդ կողմի երկարությունը, եթե \(a = \)11 սմ:
 
Պատասխան՝  սմ