Դետալի պատրաստման վրա ծախսվում է 1600 դրամ:
 
Նոր տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով հաջողվեց դետալի ծախսը իջեցնել 2%-ով:
  
Որքա՞ն դարձավ դետալի նոր գինը:
 
Պատասխան՝  դրամ: