Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Տոկոսը անկրճատելի կոտորակի տեսքով

Բարդություն հեշտ

2
2. Սովորական կոտորակը տոկոսի տեսքով (հարյուրավորներ)

Բարդություն հեշտ

2
3. Սովորական կոտորակները տոկոսի տեսքով

Բարդություն հեշտ

2
4. Սովորական կոտորակը պետք է գրել տոկոսի տեսքով

Բարդություն հեշտ

1
5. Գործվածքի կտորի տոկոսը

Բարդություն հեշտ

2
6. Կոտորակից անցումը տոկոսի

Բարդություն հեշտ

2
7. Պատկերի ներկված մասը

Բարդություն միջին

4
8. Մեծության տոկոսը

Բարդություն միջին

2
9. Կոտորակի և տոկոսի համեմատումը

Բարդություն միջին

4
10. Բանջարեղենի գինը

Բարդություն միջին

2
11. Դետալի գինը

Բարդություն միջին

4
12. Գումարը բանկային հաշվի վրա

Բարդություն միջին

4
13. Տրված թվի տոկոսը

Բարդություն միջին

4
14. Գրքի էջերը

Բարդություն միջին

2
15. Թվի հաշվելը իր տոկոսի միջոցով

Բարդություն միջին

3
16. Մտապահված թիվը

Բարդություն միջին

3
17. Տատիկի կարկանդակները

Բարդություն միջին

4
18. Դպրոցի աղջիկների թիվը

Բարդություն միջին

3
19. Թվի գտնելը իր տոկոսով

Բարդություն միջին

4
20. Խնձորների թիվը

Բարդություն միջին

3
21. Պանրի նոր գինը

Բարդություն բարդ

6
22. Տնկած ծառերի թիվը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Վարժանք «Տոկոսներ» թեմայից

Բարդություն միջին

18

Նյութեր ուսուցչի համար