1. Ընտրիր ճիշտ շարունակությունը՝ \(1\)կմ-ը հավասար է
 
 
2. 5 կմ-ի 42% \(=\) մ