Տոկոսը ներկայացրու անկրճատելի կոտորակի տեսքով:   
  
5% \(=\) ii