Տատիկը թխեց 175 կարկանդակ, որոնցից 14-ը կերավ Հայկը:
 
Որոշիր, թե կարկանդակների քանի՞ տոկոսը կերավ Հայկը:
 
Պատասխան՝ Հայկը կերավ կարկանդակների %-ը: