Դպրոցում սովորում է 500 աշակերտ, որոնցից 270-ը աղջիկներ են: 
 
Դպրոցի աշակերտների քանի՞ տոկոսն են կազմում աղջիկները:
 
Պատասխան՝ %-ը: