20 մետր բրդե գործվածքից կտրեցին \(3\) մ:
 
Որոշիր, թե բրդե գործվածքի քանի՞ տոկոսը կտրեցին:
 
Պատասխան՝  %