820 կոտորակը ներկայացրու տոկոսի տեսքով:
Պատասխան
Պատասխան՝ %