Տղան կարդաց գրքի 209 էջ, որը կազմում է ամբողջ գրքի 19%-ը:  
 
Քանի՞ էջ կա գրքում:
 
Պատասխան՝ գրքում կա  էջ: