Այգում սոճիներ տնկեցին:
 
Ծառերի 80%-ը ամրացավ, իսկ մնացածը՝ չորացավ: 
 
Գտիր, թե քանի՞ ծառ տնկեցին, եթե ամրացավ դրանցից 32-ը:
 
Պատասխան՝ տնկեցին  ծառ: