Սովորական կոտորակի արտահայտումը տոկոսով
Սովորական կոտորակը տոկոսի տեսքով գրելու համար պետք է կոտորակը բերել \(100\) հայտարարի:
Թվի քսաներորդ մասը`
 
1520=15205=5100=5%
 
Կոտորակի համարիչն ու հայտարարը բազմապատկելով \(5\) լրացուցիչ արտադրիչով, կոտորակը բերեցինք \(100\) հայտարարի:
 
Թվի տասերորդ մասը`
 
11010=1101010=10100=10%
 
Կոտորակի համարիչն ու հայտարարը բազմապատկելով \(10\) լրացուցիչ արտադրիչով, կոտորակը բերեցինք \(100\) հայտարարի:
 
pamm-apple.jpg 
 
Թվի հինգերորդ մասը`
 
1205=120520=20100=20%
 
Կոտորակի համարիչն ու հայտարարը բազմապատկելով \(20\) լրացուցիչ արտադրիչով, կոտորակը բերեցինք \(100\) հայտարարի:
  
Երեք հինգերորդ`
 
3205=320520=60100=60%
 
 
Չորս հինգերորդ`
  
 4205=420520=80100=80% 
  
Չորրորդ մաս կամ քառորդ`
 
1254=125425=25100=25%
 
step-fd1b3fe7f2ad816c946ad3a5250b71a1.jpg
  
Երեք չորրորդ մաս կամ երեք քառորդ`
  
3254=325425=75100=75%
  
Մեկ երկրորդ մաս կամ կես`
 
1502=150250=50100=50%
 
19908990-half-a-lemon-sliced-with-seeds-on-a-white-background-Stock-Photo.jpg
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012