Ուշադիր նայիր այս աղյուսակին:
 
\(s\)
\(5\)
\(3\)
 
\(2\)
\(v\)
48
80
 30
 
 
Պատուհանում լրացրու ճիշտ բառը:
  
1) Աղյուսակի կախումը  համեմատական է:
 
2) Ընտրիր բանաձևը, որով տրվում է այս կախումը:
 
 (\(s\)-ը և \(v\)-ն փոփոխականներ են, \(k\)-ն` թիվ է)
 
 
3) Գտիր \(k\) գործակիցը՝
 
k=i
 
4) Լրացրու աղյուսակի երկու պատուհանները:
 
\(s\)
\(5\)
\(3\)
\(2\)
\(v\)
48
80
 30