Բարդության աստիճանը
1. Ուղիղ համեմատական և ոչ համեմատական կախվածություններ 1Մ.
2. Աղյուսակի լրացում կախվածության հիման վրա 2Մ.
3. Բանաձևեր, հակադարձ համեմատականություն 3Մ.
4. Ուղիղ համեմատական մեծությունների աղյուսակ 4Մ.