Աղյուսակում բերված են երկու ուղիղ համեմատական մեծությունների արժեքներ:
 
Լրացրու աղյուսակի դատարկ պատուհանները:
 
Երկարություն (դմ)
\(1\ \)\(2\ \)\(3\ \)\(4\ \)\(5\)
Զանգված (կգ) 10