Աղյուսակում բերված մեծությունները ուղիղ համեմատական են:
 
Լրացրու դատարկ վանդակները:
 
Զանգված (կգ)
\(1\ \)\(2\ \)\(3\ \)\(4\ \)\(5\)
Գին (դրամ) 200