Տրված է աղյուսակ:
 
  
\(z\)
 
\(2\)
\(4\)
 
\(20\)
\(y\)
50
25
 5
 
 
1. Աղյուսակի կախումը  համեմատական է:
(լրացրու բառը)
 
2. Լրացրու աղյուսակը:
 
  
\(z\)
 
\(2\)
\(4\)
\(20\)
\(y\)
50
25
 5