Լրացրու ներքևի աղյուսակը՝ օգտագործելով թվերի միջև եղած կախվածությունը:
 
Պահանջվող թիվը հավասար է տրվածի քառապատիկ թվին:
 
տրված թիվը 4567
քառապատիկ թիվը