Բերված բնութագրի հիման վրա ընտրիր ճիշտ պատասխանը:
 
Երկու ասույթների միջոցով կազմված նոր ասույթ, որը ճշմարիտ է, միայն այն դեպքում, եթե երկու ասույթներն էլ ճշմարիտ են: