Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պնդումը ասույթ է, կամ ոչ

Բարդություն հեշտ

1
2. Ճշմարիտ ասույթներ

Բարդություն հեշտ

1
3. Թվային ասույթներ

Բարդություն հեշտ

1
4. Երեք ասույթ

Բարդություն հեշտ

2
5. Ասույթների տեսակներ

Բարդություն հեշտ

2
6. Ասույթի նշանակումը

Բարդություն միջին

3
7. Ճիշտ նախադասության ընտրություն

Բարդություն միջին

3
8. Դիզյունկցիա

Բարդություն միջին

3
9. Ասույթի բնութագրող բառերը

Բարդություն միջին

3
10. Աղյուսակի լրացում

Բարդություն միջին

4
11. Հանրահաշվական ասույթներ

Բարդություն միջին

3
12. Երկրաչափական ասույթ

Բարդություն միջին

4
13. Երկու ասույթների միջոցով կազմված ասույթ

Բարդություն բարդ

5
14. Ճշմարիտ ասույթ

Բարդություն բարդ

5
15. Ասույթի աղյուսակը

Բարդություն բարդ

6.5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար