Ընտրիր ճիշտ պատասխանը.
 
Ասույթի անվանումը
 
Բնութագրող բառ(եր)ը
 
Դիզյունկցիա