Որոշիր, թե արդյո՞ք ճիշտ է կազմված հետևյալ աղյուսակը՝
 
\(A\)
\(B\)
AB
\(կ\)
\(կ\)
կ
\(կ\)
\(ճ\)
ճ
\(ճ\)
\(կ\)
ճ
\(ճ\)
\(ճ\)
ճ