Վերլուծիր և գրիր ճիշտ պատասխանները:
 
Դատարկ պատուհաններում տեղադրիր «ճ», եթե ասույթը ճշմարիտ է և «կ», եթե՝ կեղծ է:
 
\(A\)
\(B\)
AB
ճ
կ
 
\(A\)
\(B\)
AB
ճ
կ