Տրված է A¯C ասույթը:
 
Լրացրու աղյուսակը:
 
\(A\)
\(C\)
A¯
A¯C
\(կ\)
\(կ\)
\(կ\)
\(ճ\)
\(ճ\)
\(կ\)
\(ճ\)
\(ճ\)