Բարդության աստիճանը
00:12:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Պնդումը ասույթ է, կամ ոչ 1Մ.
2. Ճշմարիտ ասույթներ 1Մ.
3. Ասույթների տեսակներ 2Մ.
4. Ճիշտ նախադասության ընտրություն 3Մ.
5. Հանրահաշվական ասույթներ 3Մ.