Գտիր a տառի այնպիսի արժեք, որի դեպքում 23a արտահայտությունը 7a-ից մեծ է 368-ով:
 
Պատասխան՝ \(a\) \(=\)