Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Արդյո՞ք տրված թիվը արմատ է

Բարդություն հեշտ

1
2. Անհայտ բաժանելի

Բարդություն հեշտ

2
3. Հավասարման ճիշտ լուծումը

Բարդություն հեշտ

1
4. Անհայտ արտադրիչի որոշելը

Բարդություն հեշտ

1.5
5. Անհայտ բաժանարար

Բարդություն հեշտ

2
6. Անհայտ գումարելին

Բարդություն հեշտ

2
7. Անհայտ հանելի

Բարդություն հեշտ

2
8. Անհայտ նվազելին

Բարդություն հեշտ

1
9. Հավասարման լուծում (կոտորակ)

Բարդություն հեշտ

2
10. Հավասարում (անհայտով երկու գումարելի)

Բարդություն միջին

3
11. Բառերով տրված հավասարում

Բարդություն միջին

3
12. Հավասարում (փոփոխականով երեք անդամ)

Բարդություն միջին

3
13. Պահանջվող գործողություններով հավասարում

Բարդություն միջին

3
14. Հավասարում (ամբողջ գործակիցներ)

Բարդություն միջին

4
15. Հավասարում (կոտորակային գործակիցներ)

Բարդություն միջին

4
16. Հավասարում (պետք է բացել փակագծերը)

Բարդություն միջին

3
17. Կոտորակային գործակիցներ

Բարդություն միջին

4
18. Արտահայտության արժեքը

Բարդություն բարդ

5
19. Հավասարման բերվող խնդիր (սեղաններ և աթոռներ)

Բարդություն բարդ

5
20. Հավասարման բերվող խնդիր

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար