Մեկ անհայտով հավասարման լուծումը
Այն հավասարությունը, որում տառով նշանակված է մի անհայտ թիվ, կոչվում է մեկ անհայտով հավասարում:
 
Լուծել հավասարումը նշանակում է գտնել այն թիվը, որը տառի փոխարեն տեղադրելով՝ կստանանք ճիշտ հավասարություն:
Այդ թիվը կոչվում է հավասարման լուծում կամ արմատ:
Հավասարումները լուծելիս օգտագործում ենք հետևյալ հատկությունները:
 
1) Եթե հավասարության երկու մասերին գումարել կամ նրանցից հանել նույն թիվը, հավասարությունը չի փոխվի:  
2) Եթե հավասարության երկու մասերը բազմապատկենք նույն թվով կամ բաժանենք նույն, զրոյից տարբեր թվի վրա, հավասարությունը չի փոխվի: 
Օրինակ
Լուծենք x12=6 հավասարումը:
 
Հավասարման երկու մասերին գումարենք 12: Ստանում ենք՝
 
x12+12=6+12x=18
Օրինակ
Լուծենք 4x+3=0 հավասարումը:
 
Հավասարման երկու մասերից հանենք 3: Ստանում ենք՝
 
4x+33=34x=3
 
Հիմա հավասարման երկու մասերիը բաժանենք 4-ի: Ստանում ենք՝
 
4x4=34x=34
Ձևակերպենք հավասարում լուծելու կանոնը:
1) Եթե կան փակագծեր, ապա պարզեցնում ենք հավասարումը՝ բացելով փակագծերը:
 
2) Հավասարման անհայտը պարունակող անդամները տեղափոխում ենք ձախ մաս, իսկ մնացած անդամները՝ աջ մաս:
 
3) Հավասարման աջ և ձախ մասերում կատարում ենք թվաբանական գործողություններ և լուծում ստացված պարզագույն հավասարումը:
Օրինակ
Լուծենք 2x+3=43x հավասարումը:
 
Բացենք փակագծերը՝ 2x+6=43x
 
Անհայտները տեղափոխենք ձախ մաս, մնացածը՝ աջ՝ 2x+3x=46
 
Կատարենք գործողությունները և լուծենք ստացված հավասարումը՝
 
5x=10x=2
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012: