Արդյո՞ք -2 թիվը 4x+5=12 հավասարման լուծումն է:
 
Պատասխան՝ -2 թիվը տրված հավասարման արմատ :