Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեկ անհայտով հավասարման լուծումը Մեկ անհայտով հավասարման լուծման քայլերը, օրինակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Արդյո՞ք տրված թիվը արմատ է 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք տրված թիվը տրված հավասարման արմատ է
2. Անհայտ բաժանելի 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է լուծել հավասարումը
3. Հավասարման ճիշտ լուծումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել հավասարման ճիշտ լուծումը
4. Անհայտ արտադրիչի որոշելը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1.5Մ. Անհայտ արտադրիչի որոշելը
5. Անհայտ բաժանարար 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել անհայտ բաժանարարը
6. Անհայտ գումարելին 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք գտնել անհայտ գումարելին
7. Անհայտ հանելի 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել անհայտ հանելին
8. Անհայտ նվազելին 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել անհայտ նվազելին
9. Հավասարման լուծում (կոտորակ) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել հավասարման լուծումը
10. Հավասարում (անհայտով երկու գումարելի) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է լուծել հավասարումը
11. Բառերով տրված հավասարում 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է լուծել բառերով տրված հավասարումը
12. Հավասարում (փոփոխականով երեք անդամ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է լուծել հավասարումը
13. Պահանջվող գործողություններով հավասարում 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է լուծել հավասարումը
14. Հավասարում (ամբողջ գործակիցներ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է լուծել հավասարումը
15. Հավասարում (կոտորակային գործակիցներ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է լուծել կոտորակային գործակիցներով հավասարումը
16. Հավասարում (պետք է բացել փակագծերը) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է բացել փակագծերը և լուծել ստացված հավասարումը
17. Կոտորակային գործակիցներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է լուծել կոտորակային գործակիցներով հավասարումը
18. Արտահայտության արժեքը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պարզեցումից հետո փոփոխականը կրճատվում է
19. Հավասարման բերվող խնդիր (սեղաններ և աթոռներ) 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է լուծել հավասարման բերվող խնդիրը
20. Հավասարման բերվող խնդիր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է լուծել հավասարման բերվող խնդիրը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Մեկ անհայտով հավասարումներ» թեմայից 00:10:00 միջին 15.5Մ. Առաջադրանքներ մեկ անհայտով հավասարումների լուծման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Մեկ անհայտով հավասարումներ» թեմայից 00:20:00 միջին 32Մ. Առաջադրանքներ մեկ անհայտով հավասարումների լուծման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Մեկ անհայտով հավասարումներ» թեմայից 00:25:00 միջին 24Մ. Առաջադրանքներ մեկ անհայտով հավասարումների լուծման վերաբերյալ: Կա նաև առաջադրանք, որի լուծումը ստուգում է ուսուցիչը