Գրքում տպագրված են պատմվածք և վիպակ, որոնք միասին կազմում են 130 էջ:
 
Վիպակի էջերի թիվը 4 անգամ շատ է պատմվածքի էջերի թվից:
 
Քանի՞ էջ են զբաղեցնում պատմվածքը և վիպակը:
 
 
Պատասխան՝ պատմվածքը զբաղեցնում է  էջ, վիպակը զբաղեցնում է  էջ: